Mustahab (rekommenderade) böner

Mustahab (rekommenderade) böner består av olika antal rak’at (böneenheter), men de bes alltid uppdelat i två-och-två rak’at. Således är det, att om en mustahab nafilah bön består av åtta rak’at, bes den fyra gånger med två rak’at i respektive del. Varje del med två rak’at bes likt en vanlig Fajr-bön om inte någon speciell instruktion angående den surah som ska reciteras efter surah al-Fatiha i respektive rak’at (böneenhet) anges.

Bönen inleds med niyya (avsikt) – exempelvis ”jag ber nafilah för Dhuhr; åtta rak’at; för Guds närhet, Allah-o-akbar”. Likt en vanlig Fajr-bön avslutas den andra rak’at med tashahhod och salam. Detta efterföljs direkt av att man går upp, reciterar ”Allah-o-akbar” exakt som man gjorde vid niyya (avsikt) i början av bönen. Den andra delen som innefattar två rak’at, avslutas på samma sätt som föregående del som innefattade två rak’at och efterföljs av den tredje och den fjärde delen så att man sammanlagt har bett två rak’at fyra gånger, det vill säga totalt åtta rak’at.