Zakat al-Fitra

De numrerade fatawi (islamiska prejudikat)  är enligt Ayatollah Sistanis fatawi. Fatawi inom parentes är enligt Ayatollah Khuis fatawi.

 1. Betalningen av fitra blir wajib (obligatorisk) efter solnedgång kvällen mot Eid al-Fitr för en person som är:

   1. Baligh (uppnått puberteten)
   2. Aqil (mentalt frisk)
   3. Inte är behövande och inte heller fattig
   4. Inte omedveten

  För alla behövande vart än de är och vilka de än är oavsett ålder och tro.

  Notering 1: Om en person spenderar pengar på någon som är tillräcklig för hans underhåll så är det inte tillräckligt för att anse honom vara en av hans behövande. Behövande bör vara under hans omsorg för deras uppehälle.

  Notering 2: Om en person är beroende av två personer så blir dennes fitra obligatorisk på båda två genom att den delas mellan dem.

 2. Vad gäller fitra så inkluderas även gäster som underordnade om de är närvarande i värdens hus vid solnedgång under kvällen mot Eid al-Fitr. Hur som helst, om gästen dock kommer utan värdens samtycke så är dennes fitra wajib för värden, baserad på Ehtiyat wajib (obligatorisk försiktighet). Men om han bjuder en person till Iftar under natten mot Eid så är han inte en av hans underordnade och hans fitra är inte obligatorisk för personen som bjöd honom. (Ehtiyat Mustahab att betala för oinbjudna gäster eller någon som påtvingar sin närvaro)

 3.  Baserad på obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib), så bör man inte ge fitra från den maten som inte tillhör basvaran på hans plats (stad eller by), även om det är vete, korn, dadlar eller russin. Med andra ord bör fitra varan vara den vanliga maten som människor i staden normalt äter även om det inte är det enda som de äter. Detta gäller oavsett om det är från de fyra kategorierna (vete, korn, dadlar och russin) eller från annat som ris och majs.

 4. Fitra ges till en behövande person som enligt Sharia är behövande, alltså att personen inte är kapabel att tillmötesgå sina livsutgifter för sig själv och för de underordnade under ett helt år och inte heller besitter han möjligheten att tjäna sitt levebröd för sig själv och sina underordnade. (Ehtiyat wajib är att fitra skall ges till en behövande som är Shia Ithna Ashari).

  Notering 1: Den behövande som fitra skall ges till behöver inte nödvändigtvis vara rättvis men det är ehtiyat wajib att fitra inte ges till en person som dricker alkohol eller som inte genomför sina dagliga böner eller som öppet syndar eller en som kommer att använda sin fitra på ett syndigt sätt.

  Notering 2: Den essentiella faktorn är värdet vid tidpunkten för betalningen och inte vid tidpunkten för obligationen och i landet som fitra betalas och inte personens ursprungsland. (Ehtiyat wajib att betala detta till en behövande Shia Ithna Ashari).

 5.  En icke Seyyed kan inte ge fitra till en Seyyed även om han uppehåller en Seyyed och betalar hans fitra.

 6. Det är ehtiyat mustahab (rekommenderad försiktighet) att den behövande får ett minimum av en full fitra. Mer kan ges till en person också. (Ehtiyat Wajib att ge ett minimum av en full fitra till en person).

 7. Om en tjänare är anställd och arbetsgivaren går med på att uppehålla honom/henne fullständigt, då blir tjänarens fitra wajib för arbetsgivaren. Men om överenskommelsen endast gäller lönen då blir hans/hennes fitra inte wajib för arbetsgivaren.

 8. Om priset för en typ av korn är det dubbla för den andra så kan man inte ge halva beräkningen för den bättre kornens penningvärde som fitra.

 9. Det är rekommenderat att ge företräde till sina anhöriga när man betalar fitra, sedan till grannarna och sedan Ahlul Ilm (kunskapsmännen). Företräde kan också ges till andra kategorier av människor om det finns en god anledning till detta.

 10. För de som ber Salat al-Eid, är det ehtiyat wajib att ge fitra innan Eid bönen och för de som inte ber Salat al-Eid så förlängs tiden fram till innan Dhuhr. Om fitra sätts åt sidan men inte delas ut vid Dhuhr, så skall man inneha niyya (avsikt) för fitra närhelst den utbetalas. Om någon inte utbetalar eller sätter åt sidan fitra inom den tidsbestämningen som finns så skall fitra betalas senare och på grund av försiktighet utan att ha niyya för ada’ eller qadha’ men endast qurbatan ilalah.

 11. Ett föremål som sätts åt sidan för fitra kan inte användas eller bytas ut mot något annat.

 12. Baserad på ehtiyat wajib så skall fitra inte skickas utanför staden som man bor i om det finns behövande i den staden. Om man gör så och fitra spolieras eller förloras då måste den betalas igen.

 13. Fitra kan inte utbetalas innan månaden Ramadan och det är bättre att inte utbetala det under månaden Ramadan. Om man ger ett lån till en person som förtjänar att erhålla fitra, då kan man ange den summan som fitra när tidpunkten för detta anländer.

 14. Om fitra ges från något som är mindervärdigt eller defekt så räknas detta inte som tillräckligt.