Månaden Ramadan

Profeten(S) sade: ”Sannerligen är månaden Ramadan en storslagen månad, under vilken Gud fördubblar hasanat (de goda gärningarna), under vilken Han raderar sayi’at (de dåliga gärningarna), och under vilken Han upphöjer ställningar [rang]…” (Bihar al-Anwar, volym 93, sida 361).

Det återberättas även att Profeten(S) sade: ”Sannerligen öppnas himlens portar den första kvällen av månaden Ramadan och stängs inte förrän den sista kvällen av den” (Bihar al-Anwar, volym 93, sida 344).

Imam Ridha(A) sade: ”Hasanat (de goda gärningarna) blir under månaden Ramadan accepterade och sayi’at (de dåliga handlingarna) blir under den förlåtna. Den som under månaden Ramadan läser en [enda] vers ur Koranen [får det räknat för sig] som att denne har läst hela Koranen under de andra månaderna. Och den som ler mot sin troende broder kommer att mötas på återuppståndelsens dag med ett leende på ansiktet och få de goda nyheterna om paradiset. Och den som hjälper en troende under den [månaden], kommer att erhålla hjälp av Gud under passagen av Sirat (den raka vägen) under dagen då fötterna ifrån den glider. Och den som håller tillbaka sin vrede under den, kommer Gud att hålla tillbaka Sin vrede ifrån på återuppståndelsens dag. Och den som tar hand om en sorgsen [rädd] person kommer att betryggas av Gud vid den stora skräcken på återuppståndelsens dag. Och den som hjälper en förtryckt person, kommer att få hjälp under dunya (denna värld) mot varje fiende, och hjälp under återuppståndelsens dag med hisab (räkenskapen) och mizan (handlingarnas våg)” (Al-Bihar, volym 93, sida 341)

Mångtaliga är de återberättade ahadith (återberättelser) som berör denna välsignade månad då synder förlåts, böner accepteras, åkallelser besvaras och önskemål beviljas under det gudomliga gästabudet – må vi alla, med Guds välsignelse, tillskrivas varje välsignelse som Hans sanna tjänare tillskrivs, och må vi uppnå och erhålla Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) och dess gudomliga innebörd, vid Profeten Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A), inshaAllah.