Första natten och dagen av den heliga månaden Ramadan

Första natten och dagen av den heliga månaden Ramadan 

Följande handlingar är rekommenderade för natten till den första av månaden Ramadan (kvällen till 29:e eller 30:e Sha’ban):

  • Utföra ghosl (helkroppstvagning) – det är rekommenderat att utföra ghosl och tvätta huvudet trettio gånger med en handfull vatten för varje gång
  • Besöka helgedomen för Imam Hossein(A)

  • Be en bön som innefattar två rak’at. I varje rak’a, reciteras surah al-Fatiha och surah al-An’am. Be sedan Gud att hålla dig frisk från alla sjukdomar under årets resterande dagar

  • Recitera duaa för den sista natten av månaden Sha’ban

  • Recitera duaa för månens iakttagelse

  • Recitera följande duaa (åkallelse):