Dag 18

اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَ نوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ، بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ

O Allah, uppmärksamma mig under denna dag om gryningens välsignelser, lys upp mitt hjärta med ljuset av gryningens belysning, och låt alla organ i min kropp få ta del av detta ljus, [och allt detta] genom Ditt Ljus, O Belysaren av gudfruktiga hjärtan.

– Be en bön på fyra enheter. I varje böneenhet skall, efter reciteringen av surah al-Fatiha, surah al-Kawthar reciteras 25 gånger.