Dag 16

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَ جَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَ آوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ، بإلهيَّتِكَ يا إله العالمين

O Allah, förbind mig i denna dag till Dina fromma vänner, koppla mig ifrån de onda och deras åverkan, och anbringa mig i den slutliga boningen [paradiset], [och allt detta] genom Din Barmhärtighet, O världarnas Gud.

– Be en bön på tolv enheter. I varje böneenhet skall, efter reciteringen av surah al-Fatiha, surah at-Takathur reciteras tolv gånger.