Böner för att förstå Bestämmelsens natt och den mindre högtidsfesten (Eid Fitr)

En av de viktigaste bönerna och tjänster som en snabb betraktare inte får glömma att be om, och som bör tillämpas vid början av den heliga månaden, för varje natt, dag, och vid varje tillfälle i akt, är att fråga Allah, den Praktfulla, den Exalterade, att skänka honom den gudomliga nåden för dyrkan, underkastelse, och nattvaka under Bestämmelsens nätter och den lilla festen (Fitr). Ifall en snabb betraktare bönfaller Honom ärligt och uppriktigt kommer Han utan tvekan att besvara hans begäran och inte neka honom hans önskan om att få den gudomliga nåden – den nåd som är så stor att den förtjänar att hedras – och en som litar på Allah(SWT – den Ärorika, den Exalterade), och den heliga Koranen skulle vara redo att offra hela året i dyrkan, nattvaka och avhållsamhet för att vara säker på att uppnå denna gudomliga nåd. Anser inte den heliga Koranen att Laylat al-Qadr (Bestämmelsens natt) är mer värd än tusen månader, vilket är längre än åttio år? Skulle inte ansträngningar under ett år som utförts av en person medföra en belöning motsvarande åttio år?
Sannerligen är det en stor vinst att uppnå samma vinst på åttio år under en period som är mindre än en månad. Utifrån denna reflektion kan vi dra slutsatsen att om någon inte ens har så mycket mod att be eller fråga om den gudomliga nåden av förståelse på Bestämmelsens natt under en tidsperiod på cirka tjugo dagar (räknat från den heliga månadens början till Bestämmelsens natt), borde hon inse att hennes hjärta inte är friskt och hennes tro är instabil och således är det upp till henne att söka behandling för hjärtats sjukdom och instabila tro. Allt som har sagts om Bestämmelsens natt gäller även för dagen och natten av Eid-Fitr, detta eftersom Imam Sajjad(A) har berättade följande: ”Denna natt (natten innan Eid den mindre) är inte mindre värdefull än Bestämmelsens natt.
Ja! Allahs(SWT) mest hängivna tjänares önskan och vilja är att genom sin bön, dyrkan och förberedelse under dessa nätter nå till den punkt där deras esoteriska ögon blivit öppnade, så att de kan bevittna nedstigningen av änglar (ärkeängeln Gabriel(A)) och öden (bestämmelser) från det gudomliga kungariket till jorden under denna natt.”
Jämfört med dessa storheter finns vi som inte ens har modet att be och fråga om dyrkandets gudomliga nåd under dessa nätter.