Salat al-Ayat ([Guds makts] tecken [i skapelsen])

Salat al-Ayat är obligatorisk vid följande naturhändelser: 

  1. Solförmörkelse
  2. Månförmörkelse
  3. Jordbävning
  4. Åska och stormar 

Människor bör genomföra salat al-Ayat från förmörkelsens inledning. Salat al-Ayat bör inte försenas och skall genomföras innan förmörkelsen är över samt bes omgående vid jordbävning och åska. Om man inte genomför salat al-Ayat vid de fyra förekommande händelserna så behöver man genomföra det senare som qadha. Med andra ord kommer man att bära det med sig tills man har genomfört det eller ens liv slutar.

Hur man uträttar bönen:

Niyya (avsikt) och Takbir (reciterande av Guds storhet genom Allah-o-Akbar).

– Recitera surah al-Fatiha och en annan surah från Koranen. 

– Uträtta rokoo’ (bugning), och stå därefter upp igen för att läsa surah al-Fatiha och en annan surah från Koranen.

– Uträtta rokoo’ igen och stå därefter upp igen för att läsa surah al-Fatiha och en annan surah från Koranen.

– Detta skall du göra sammanlagt fem gånger, och efter den femte rokoo’ ska du ner och genomföra två sajdah (att sätta pannan ned på marken) som i den vanliga bönen.

– Efter de två genomförda sajdah ställer du dig upp och genomför den andra böneenheten precis på samma sätt som i första böneenheten och därefter avslutar du det med tashahhod och salam.  

En annan metod att genomföra salat al-Ayat är följande: 

Niyya och Takbir

– Recitera surah al-Fatiha och en annan surah från Koranen.

– Dela verserna från en surah i fem delar, och sedan efter varje del går du ner till rokoo’ och därefter upp igen för att fortsätta på andra delen. Du fortsätter så tills du genomfört alla fem delar (då skall surah ha tagit slut).

– Sedan går du till rokoo’ och därefter ställer du dig upp och genomför andra rak’a på samma sätt som första och sedan avslutar bönen med tashahhod och salam

Nedan följer ett exempel med surah al-Qadr som består av fem verser:

  1. Säg: ”Bismillah-i-Rah-man-ir-Raheem, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr”, därefter går du till rokoo’.
  2. Ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Wa ma adraka mal-Laylat al-Qadr” och gå sedan till rokoo’.
  3. Ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Laylat al-Qadri khayron min elfi shahr” och gå sedan till rokoo’
  4. Ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Tanazal-ol Malaikato wa Ro’ho fi-ha bi idhni Rabbihim min kulli amr” och gå sedan till rokoo’
  5. Ställ dig upp efter rokoo’ och säg: ”Salamun hiya ’hatta metl’a al-Fajr” och därefter gör du den femte rokoo’ som vanligt för att sedan utföra sajdah. Därefter genomför du den andra böneenheten på samma sätt som första. Efter den andra sajdah gör man tashahhod och salam.