25:e Thul Qi’da – dagen av Dahw al-ardh (jordens utbredning)

Natten till 25:e av månaden Thul Qe’da är då profeten Ibrahim(A) och profeten Isa(A) föddes. Dagen av 25:e Thul Qe’da är dagen som kallas Dahw al-ardh – dagen då Gud lät marken komma upp ur vattnet och bredda ut sig från under Ka’ba. Det är en av de fyra främsta dagarna på året. Imam Ridha(A) inledde sin färd mot Iran på denna dag och det är en av de dagar som i vissa riwayat angetts att Imam Mahdi(AJ) ankommer på. Denna dag är således en mycket ärad dag med många välsignelser och högst värdefull för dyrkan och duaa.

Specifika a’mal (dyrkanshandlingar):

– Fasta

Imam Ridha(A) har berättat att det är högst mustahab (rekommenderat) att fasta på denna dag och det är som att ha fastat 60 månader. Detta medan i annan riwaya skildring har dess fasta angetts motsvara 70 år och i en tredje är den kaffara (gottgörande av synd) för 70 år. Dessutom har det angetts att den som fastar dagen och spenderar natten i dyrkan räknas det för personen som 100 år i dyrkan och allt mellan himmel och jord kommer att göra istighfar (be Gud om förlåtelse) för honom.

– Ghosl (religiöst rengörande)

– En enkel bön och en kort duaa som man kan hitta i den kompletta Mafatih al-Jinan samt även Imam Ridhas(A) ziyarah (vördnadshälsning).

Låt duaa för Imamens(AJ) faraj vara på toppen av er vädjan till Gud och inkludera alla, speciellt världens förtryckta, i era böner.

Må Gud vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), på denna välsignade dag rena oss alla inifrån och ut och göra oss till verkliga följare av Mohammad och Aal Mohammad(S) i leverne, i handling och i ord, och vara deras sanna shia och med dem i denna värld och nästa inshaAllah.

*Observera att om man har sawm qadha’ (missad fasta) från tidigare månaden Ramadan måste ha qadha’ i sin niyya (avsikt) – fastar man på speciella dagar så tar man både igen qadha’ och får del av mustahab fastans välsignelser inshaAllah.