Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 21

 أللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلاً، و لا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلاً، وَ اجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلاً وَ مَقيلاً، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ

O Allah, låt för mig i den [dagen] finnas en vägledning till Din belåtenhet, och låt det inte finnas i den en väg för Shaitan (djävulen) [till att nå och styra] mig, och låt paradiset vara för mig en boning och fristad, O DU beviljaren av behoven av de som ber Dig


”O Allah, låt för mig i den vara till Din belåtenhet en vägledning…”

Vi ber Gud att låta det finnas en för oss att nå Hans belåtenhet. Vi ber Gud att Han vägleder och hjälper oss till att göra och säga saker som Hans belåtenhet ligger i. Gud som vill att människan ska vara på ett visst sätt och bli gudomlig i sin strävan, och med andra ord har gett människan ett mål, har också visat vägen och försett med vägledare. Profeten(S) och Imamerna(A) är vägledningens lykta och vägledarna som visar och föregår och leder alla på Guds väg.

För att veta om Gud är belåten med en ska man se efter om man själv är belåten med Gud, som hadith anger. Se efter i sitt hjärta om man är nöjd med Guds bestämmelse och vad man fått och inte fått, vad man har och inte har, vad som hänt och inte hänt etc. eller om är missnöjd och hela tiden ifrågasätter varför det har hänt mig och varför har andra det så?!

Vi har hadith som beskriver att vi är som patienter och Gud är som en läkare. När en läkare ska ordinera mat, restriktioner och medicin så baseras det på varje patients specifika tillstånd och vad den behöver för att bli frisk. En person får vanlig mat, en annan ingen mat och en tredje bara vatten. Är det klokt av någon av dessa att protestera varför har jag inte fått och varför har den andra fått?!

Lita på Gud och Hans visdom om vad som är bäst för oss.

 

Och vi ber Gud ”… och låt inte för Shaitan i den över mig vara någon makt…”

I hadith lyder att tre grupper kan Shaitan inte komma åt: de som har ständigt Guds hågkomst, de som gör istighfar i gryningarna, de gråtande av Guds fruktan.

 

Och vi ber Gud ”… och låt paradiset vara för mig en boning och fristad…” där vi kan få evigt ro med Ahl al-Bait(A) inshaAllah.

 

Vi ber Dig O vår Herre och Gud ”… O DU beviljaren av behoven av de som ber Dig” Vi ber Dig O Allah på denna dag, dagen av de troendes Mästare Amir al-mo’menin Imam Alis(A) martyrskap, vid Amir al-mo’menin(A) att få vår Imam(AJ) bland oss medan vi omger honom och han leder oss och infriar Ditt löfte och vilja på jorden med Ahl al-Baits(A) ljus utplånandes allt mörker och förtryck inshaAllah.