Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 20

أللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَ أغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ، يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين

O Allah, öppna för mig i den paradisets dörrar och stäng för mig i den eldarnas dörrar, och skänk mig tawfiq (framgång och lycka) i den till att recitera Koranen, O DU som nedsänder ro i de troendes hjärtan


”O Allah, öppna för mig i den paradisets dörrar och stäng från mig i den helvetesldens dörrar…”

Vi ber Gud att öppna Sitt paradis dörrar för oss, vilket i själva verket innebär att vi ber Gud rena oss från alla synder och öka våra goda handlingar, eftersom en syndig som inte har goda handlingar får inte inträda paradiset. Det innebär även att vi ber Gud hjälpa oss leva med fromhet och syndfri på ett sätt som gör att vi kan inträda paradiset från vilken av dess dörrar som vi önskar.

Man måste bli renad innan man kan träda in i Guds paradis; genom tawba, tålamod i prövningar och sjukdom, svårighet vid döden eller straff efter döden i barzakh. Varje av dessa kan delvis fungera som ett renande för människan så hon slipper det eviga straffet. Varje av dem är svårare än sin föregående så hellre få sina synder förlåtna genom tawba än att låta det gå så långt så det kommer till annat. Och helst av allt att inte synda från första början för det finns ingen garanti att man ens får chans att göra tawba; så som Amir al-Mo’menin Imam Ali(A) säger är det svårare att göra tawba än att låta bli synd.

Vi ber Gud också att stänga helvetes dörrar för oss, vilket innebär att vi ber Gud hjälpa oss och låta oss vara bland de som lyder Honom och Hans Profet(S), följer deras befallningar och är underdåniga, ödmjuka och vördsamma inför dem. Detta då Gud i den heliga Koranen att de som sätter sig upp som fiender till Gud och Hans Sändebud(S) kommer att förevigas i helvetes eld [se 9:64].

Och vi ber Gud ”… och skänk mig tawfiq (framgång och lycka) i den till att recitera Koranen…”

Profeten(S) råder: ”Lys upp era hem med recitation av Koranen och låt dem inte bli till gravar såsom judar och kristna gjorde – de bad i sina kyrkor och dyrkanshus och lät sina hem vara förstörda – för sannerligen då recitation av Koran ökas i ett hus ökar dess kheir (godhet) och det vidgas [andligt, ekonomiskt etc.] för dess hushåll och det lyser för himlens invånare såsom himlens stjärnor lyser för jordens invånare.” (Usol Kafi volym 4)

Och så som Imam Baqir(A) säger: ”Allt har sin vår och Koranens vår är månaden Ramadan” så vi ber Gud ge oss tawfiq att ta större del av Hans bok och dyka i dess djupa visdom och recitera dess lysande ord och leva upp till dem inshaAllah.

Vi ber dig om allt detta och allt kheir på denna heliga dag, Laylat al-Qadr och vår Mawla och Imams(A) martyrskap, i synnerhet Din ständiga vägledning i Profetens(S) följe och wilayat Amir al-mo’menin(A), så vi må tjäna vår väntade Imam(AJ) snart inshaAllah ”O DU som nedsänder ro i de troendes hjärtan.”

Syskon, låt vår första gemensamma bön i natt på Laylat al-Qadr och alltid, vara för vår väntade väntande Imams(AJ) faraj och att hans väntan ska komma nå sitt resultat inshaAllah och att vi må vara bland hans riktiga följeslagare redan här och nu, från denna månaden Ramadan och denna natt, så Gud ser att Hans besparade Hujja(AJ) inte kommer stå ensam.

Inkludera alla människor, speciellt troende och syskon och i synnerhet de sjuka och behövande samt de förtryckta, särskilt i Yemen, Syrien, Irak, Bahrain, Arabien, Miyanmar och runtom i världen i era böner.