Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 18

اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَ نوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ، بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ

O Allah, uppmärksamma mig i den till välsignelsen av dess gryningar, och lys upp i den mitt hjärta med upplysningen av dess ljus, och ta alla mina lemmar till följet av dess spår, [och allt detta] vid Ditt ljus O DU som lyser upp hjärtan av de som har kännedom


”O Allah, uppmärksamma mig i den till välsignelsen av dess gryningar…”


Vi ber Gud att uppmärksamma oss och få oss inse välsignelserna av gryningstider, speciellt i månaden Ramadan, så att vi tar vara på dem. Oftast är vi inte uppmärksamma på vikten av gryningstid och gryningarna passerar utan att vi utnyttjar dem; och det gäller hela året. Gryningstid är bl.a. värdefullt då de flesta är i slummer och försummelse och endast få ägnar sig åt dyrkan och Guds lydnad med glädje under dess stunder. Vi ber Gud om att vara utav ”… och de sannfärdiga och tillbedjande och skänkande och de som gör istighfar i gryningar” (den heliga Koranen 3:17)
De är så värdefulla att även om man är sjuk eller inte kan fasta av andra anledningar, ska man ändå försöka stiga upp till gryningarna. Gryningstid är allmänt en väldigt speciell tid och det är rekommenderat att går upp och vara vaken på gryningarna och utsätta sig för dess välsignelser.
En av de viktiga duaa vi kan be om då är att be Gud att inte låta oss dö stumma och om ett gott slut, att låta oss kunna yttra shahadatayn (vittna om Tawhid och Profetskap) innan vi dör och kunna svara på änglarna som utfrågar oss om vem vår Gud är, vem vår Profet(S) är och vem vår Imam(A) är, första begravningsnatten. Recitera duaa ’Adila är rekommenderat för detta då Shaitan kommer att försöka stjäla vår tro in i sista stund.
Vi ber Gud just under månaden Ramadan om att få del av dess gryningar även då vi missat välsignelserna av gryningarna resten av året. Månaden Ramadans gryningar blir då både ett tillfälle att kompensera och en dörr till att under resten av året också börja ta vara på gryningstiden.
Och vi ber Gud ”… och lys upp i den mitt hjärta med upplysningen av dess ljus…” som är ljuset av vägledning som leder människan till frälsning. Våra hjärtan är rostiga och våra ögon och öron och lemmar har förorenats med synd. Vi ser, hör, uppfattar, handlar och känner inte klart genom dimman av smuts som synder, brister och felsteg orsakar. Vi har svårt att dyrka och har inte samma glöd och entusiasm som i unga år eller början av vägen av samma anledning. Så vi ber Gud att ta bort allt smuts och lysa upp våra hjärtan med Sin väglednings ljus inshaAllah så vi må vara utav ”Allah är förmyndaren av de vilka antagit tron; Han för dem ur mörkren till ljuset…” (den heliga Koranen 2:257)


Och vi ber Gud ”… och ta alla mina lemmar till följet av dess spår…” så att vi välsignas och utför alla dess handlingar och får del av alla dess välsignelser, effekter och belöningar.


Vi gör alltså en slags tawakkul (sätter vår tillit till Gud) så att Han ska ge oss tawfiq (lycka och framgång) till det bästa av denna dag, och varje dag, då Gud är allvetande och känner till vårt inre och yttre och vet hur Han ska vägleda Sina tjänare.


Så vi ber Gud att i allt följa Hans spår med hela vår existens och med alla lemmar så att de höjs upp i total utfattighet inför Dig O Gud och går i Din riktning och används i Din väg inshaAllah.


Syskon, höj båda händer högt i duaa som en insisterande fattig som inte har någon annan och inte ger sig förrän Gud beviljar så Gud beviljar snabbare inshaAllah – i synnerhet ankomsten av vår väntade Imam(AJ).


Och vi ber Dig O vår Herre och Gud om allt detta och allt som Dina goda tjänare bett om, och vi ber Dig om vår ledare och Imam(AJ), på Din Wali Imam Alis(A) natt ”… vid Ditt ljus O DU som lyser upp hjärtan av de som har kännedom.”