Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 14

 اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَ اَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَ الْهَفَواتِ، وَ لا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَ الأفاتِ، بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ

O Allah, håll mig inte i den vid snedsprången, och ursäkta mig i den från misstag och snedsteg, och låt mig inte i den vara mål för bekymmer och åkommor, [och allt detta] vid Din ära O [DU] Äran av muslimer


”O Allah, håll mig inte i den vid snedsprången…”

Människans snedsprång och misstag försvagar hennes tro och skadar hennes taqwa. Synderna är också snedsprång och vi ber Gud att ha överseende och inte hålla oss vid våra misstag utan förlåta oss.
Den som exempelvis inte ber direkt när bönetiden är inne, utan låter andra världsliga saker gå före, kommer bönen att förbanna personen för att ha försummat den och inte gett den dess rätt. Tvärtom om man ber i rätt tid så kommer bönen be Gud att ”skydda och förvara personen så som han förvarat bönen.” Ser man till att vara Gud till lags så kommer Gud se till att skydda och ingen kan skada en. Allt sådant av snedsprång och synd kan leda till många bekymmer och svårigheter och att olyckor drabbar oss. Många gånger är det som händer oss av bekymmer och olyckor p.g.a. sådant som vi själva gjort eller brustit i och fått över oss.
Varje person, i enlighet med sin förmåga, måste leva efter Guds lagar och föreskrifter och det kommer han att hållas till svars för. Var och en är alltså ansvarig för sina handlingar och Gud kräver inte mer än vad man har förmåga till. Gud säger i den heliga Koranen ”och Gud lägger inte över er större ansvar än ni har förmåga till” (2:286). Dock kan människan halka på denna väg ibland och ha snedsprång och det är det vi ber Gud att ha överseende med och förlåta.

Och vi ber Gud ”… och ursäkta mig i den från misstag och snedsteg…” det vill säga förlåta oss utan att det ska kosta oss något. Enligt Guds lagar inom fiqh (rättslära) har säljare och köpare rätt att ångra ett köp/salu så länge de inte skiljts åt. Och även om de skiljts åt och köparen utan anledning ångrat sig, är det mustahab (rekommenderat) för säljaren att ta tillbaka varan utan att minska något av dess värde. Detta kallas ”iqala” och det är det som vi ber Gud om i denna duaa; att förlåta oss våra misstag och snedsteg helt och hållet och på ett sätt så även dåliga effekten av det suddas. Och detta är inget som ligger långt ifrån Guds barmhärtighet och inget som är stort för Hans nåd och generösitet då Han är ”sari’ ar-redha” – den som snabbt accepterar och blir belåten.

Och vi ber Gud ”… och låt mig inte i den vara mål för bekymmer och åkommor…” Bekymmer och åkommor är som ett skott som träffar sitt mål och många gånger är det vi själva som gör oss till måltavla för många av dess bekymmer och olyckor [se den heliga Koranen 42:3]. Det vi sår kommer vi få skörda; så fungerar denna värld [se den heliga Koranen 99:7-8] Det är som en bil som kör på en rak väg. Skulle den plötsligt svänga så kommer den gå av vägen och in i diket. Det är på samma sätt med människan; när hon viker av Guds raka väg genom synd så krockar hon med Guds straff och hamnar i elände, och väcks hon inte och återvänder så hamnar hon i fördärv.

Och vi ber Dig om allt detta O vår Herre och Gud ”… vid Din ära O DU Äran av muslimer.”

Det är natten till Imam Hassans(A) födelse; må Gud vid Ahl al-Baits(A) generöse skänka oss de bästa eid-gåvan och påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade ankomst och göra oss redo för honom i denna månaden Ramadan inshaAllah!