Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 13

اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَ الْأقْذارِ ، وَ صَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَ صُحْبَةِ الْأبرارِ ، بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكين

O Allah, rena mig i den från förorening och besudling, och skänk mig i den tålamod över de fastställda bestämmelserna, och skänk mig tawfiq (gudomlig hjälp och framgång) till att ha taqwa (fromhet och gudfruktighet) och sällskap med de rättfärdiga, [och allt detta] med Din hjälp O [DU] Ögonfröjden av de utblottade [nödställda och fattiga]


”O Allah, rena mig i den från förorening och smuts…”

Vi ber Gud att rena oss från förorening och smuts som är smutsen från synd. En troende människa har en god doft och en trotsande olydig har en dålig doft – även om alla inte uppfattar det så har det sin effekt. Precis som i historien där Uways Qarani(RA) hade kommit till Medina för att se Profeten(S) men inte kunde stanna för sin mors skull. Efter att han gått kände ändå Profeten(S) av hans doft och att han varit där.
När människan syndar och är olydig mot Gud, sätter det spår på människan inre och yttre. I riwayat berättas t.ex. att varje synd blir en svart fläck på hjärtat, som med tiden och med mer syndande blir större och kan ta över hjärtat. Då ser och uppfattar människan inte längre verkligheten och den gudomliga sanningen och kommer då bekämpa den!

Så människan måste göra sig ren från synders smuts och förorening och för det be Gud om hjälp och om att Gud ska förlåta ens synder, för att smutsen av dem också ska avlägsnas. Detta är möjligt endast med Guds nåd och barmhärtighet så vi ber Gud att låta oss vara bland de som utför sann tawba (uppriktig ångerfullhet och ombedjande om Guds förlåtelse) och acceptera vår tawba så som Han uppmanat och lovat [se den heliga Koranen 39:53].
I denna tid vi lever i finns knappt total renhet och allt, speciellt det vi äter är osäker och i shubha (tvetydig). Halal mat spelar roll för acceptansen av duaa och månaden Ramadan är en möjlighet att rengöra vårt inre.
Som det nämns i riwayat blir hjärtat rostigt av synder och smutsen och rosten från hjärtat kan fås bort med istighfar och recitation av den heliga Koranen speciellt vid gryning, och även genom att ta hand om föräldralösa.

Och vi ber Gud ”… och skänk mig i den, tålamod över de fastställda bestämmelserna…”
Det som har fastställts och ska ske i Guds bestämmelse, ber vi Gud att skänka oss tålamod inför och låta oss vara belåtna med det och ta emot det med acceptans. Här är det frågan om sådant som enligt Guds visdoms fastslagits och som vårt bästa ligger i fast vi inte är medvetna om det och inte kan se det. Detta förhindrar dock inte duaa och att be Gud om dess förmildrade och om tålamod och att komma ur det så som Gud behagar.
Gud säger i den heliga Koranen ”Och VI kommer pröva er med något av rädsla och hunger och brist i rikedom och…” (2:155). Människan kommer alltså ständigt sättas i svårigheter och utstå prövningar för att utvecklas, renas och öka sin kaliber. De som ”företar tålamod” är dem som klarar sig och lyckas komma ur dessa prövningar segrande enligt versen.
I denna värld har var och en, i grad med sig själv och sin förmåga, bekymmer och prövningar att utstå; det kan skilja sig från person till person men ingen går utan!
En av de lärda brukade säga: den dag då du inte har någon sorg eller bekymmer, ska du veta att din tid snart är uppe.

Och vi ber Gud vidare ”… och skänk mig tawfiq till att ha taqwa…”
Om du har levt på ett sätt så att om någon skulle få reda på allt vad du har gjort, skulle det inte göra dig något och du skulle inte skämmas eller bli ledsen, är det varit ett liv levd med taqwa. I en mening innebär taqwa att utföra wajib (det obligatoriska som Gud föreskrivit) och avstå från haram (det förbjudna som Gud förbjudit), och detta för människan till högre höjder och ger henne en ärbar ställning hos Gud, utöver allt annat som Gud skänker en sådan människa. Gud säger: ”Sannerligen är den mest ärade av er hos Gud den med mest taqwa” (den heliga Koranen 49:13)
Månaden Ramadan är ett tillfälle för att öva taqwa (gudfruktighet och fromhet). Ett av fastans bakomliggande orsaker och dess direkta effekter är att få mer taqwa och det hjälper en att ha mer taqwa.
Och vi ber Gud att skänka oss även ”… och sällskap med de goda…” och vikten av umgänge och sällskap har betonats oerhört mycket då det påverkar människan till stor grad.
Det finns även en nära relation mellan taqwa och umgänge med de goda, då en människa med taqwa undviker umgänget av de trotsande som inte har taqwa.

Och vi ber Dig om allt detta O vår Herre och Gud, under denna dag av Din heliga månad som snart har halvt passerat, att bevilja oss allt detta och mer därtill av vad dina goda gudfruktiga fromma tjänare bett Dig om och DU beviljat för dem ”… med Din hjälp O Ögonfröjden av de utblottade [nödställda och fattiga].”
Inkludera Imamen(AJ) och alla troende syskon, i synnerhet de nödställda, samt alla människor i era böner

Duaa Mujir är högst rekommenderat att recitera under 13, 14 och 15:e dagen av månaden Ramadan.