Salat al-Wahsha (begravningsbönen)

Detta är en bön som utförs medan man är vänd mot Ka’ba med den dödes kropp framför församlingen och uträttas efter begravningsreningen – en avskedsbön för den hädangångnes själ. 

Begravningsbönen har inte rokoo’ (bugning) eller sojood (sätta pannan ned på marken inför Gud och tillbe), och den läses stående, vanligtvis i församlingar. 

Hur man uträttar bönen: 

Det är rekommenderat att be en bön som innefattar två böneenheter mellan Maghrib– och Ishaa-bönen på begravningsdagen, vilket även är känt som salat al-Wahsha då den första natten kan vara den mest skrämmande och svåraste för den döde.  

– I första rak’a (böneenheten) efter surah al-Fatiha reciteras Ayat al-Kursi .

– I den andra rak’a efter surah al-Fatiha reciteras surah al-Qadr tio gånger och efter bönens tashahhod och salam säger man: 

اللّهمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد وابْعَثْ ثَوابَها إلى قَبرِ فلانٍ

Allahomma salli ’ala Mohammad-en wa ale Mohammad(S) wa aba’th thawabaha ila qabre fulaan ibn fulaan”. Istället för ”fulaan ibn fulaan” nämner man namnet på den döde personen. 

Må Gud sända Sina välsignelser över [Profeten] Mohammad(S) och hans ätt(A), och jag sänder dess belöning till graven för [förnamn] son till [förälders namn] – (här nämner man namnet på den döde)

Seyyed ibn Tawus har även återberättat från Profeten(S) att det svåraste för en död person är den första natten i graven, och att man således bör ha medlidande över de döda och skänka sadaqa (allmosa) å deras vägnar så att deras svårigheter lindras. Om det inte finns något att skänka som sadaqa kan man be en bön som innefattar två böneenheter: 

– I första rak’a (böneenheten) efter surah al- Fatiha, reciteras surah al-Ikhlas två gånger.

– I andra rak’a efter surah al-Fatiha, reciteras surah al-Takathur tio gånger och efter salam bör man säga: 

اللّهمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد وابْعَثْ ثَوابَها إلى قَبرِ فلانٍ

Allahomma salli ’ala Mohammad-en wa ale Mohammad(S) wa aba’th thawabaha ila qabre dhalik al-mayyit fulaan ibn fulaan”. Istället för ”fulaan ibn fulaan” nämner man namnet på den döde personen. 

Må Gud sända Sina välsignelser över [Profeten] Mohammad(S) och hans ätt(A), och jag sänder dess belöning till graven för [förnamn] son till [förälders namn] (här nämner man namnet på den döde)

Följaktligen sänder Gud i denna stund tusen änglar till den dödes grav med himmelsk beklädnad, och således ändras trångheten i graven till gränslös vidd tills dagen då det blåses i basunen. De kommer även få den dyrkandes goda handlingar att skina som solen och upphöja honom med 40 nivåer. 

Belöningen av salat al-Wahsha 

Sheikh Thiqatul Islam Noori återberättar att Mullah Fath Ali al-Sultan Abadi sade: ”Det var en vana och ett förfarande för mig att be två rak’at (böneenheter) under begravningskvällen till varje person som jag hörde hade dött i följeskap till Ahl al-Bait(A), oavsett om jag visste vem denna person var eller inte. Ingen visste om detta, tills det att jag träffade på en vän längst med vägen en dag så sade han till mig:

”Jag såg under gårdagen i drömmen följande person [namnet på den bortgångna], som hade gått bort under dessa dagar, så frågade jag honom om hans välmående och vad som hände honom efter döden, så sade han:

”Jag var [insjunken] i lidande och svårigheter och mitt tillstånd var på väg att föra mig till bestraffning vid avlöningen, tills det att två böneenheter som följande person [namnet på Mullah Fath] bad – och han nämnde då dig – räddade mig från straffet och avlägsnade från mig bestraffningens plåga, så må Gud visa Sin barmhärtighet över hans föräldrar för denna välgärning som nådde mig från honom”.

”Därefter frågade han mig om denna bön, så beskrev jag mitt regelmässiga förfarande och kontinuerliga vana, och utav det som är till nytta för att [undgå] gravens lidande”. En del av de handlingar som är rekommenderade för att undgå gravens lidande:

– Att uträtta rokoo’ (bugning), så som det har återberättats från Imam Baqir(A) då han sade: ”Den som fullföljer sin rokoo’ (bugning), kommer att undgå gravens lidande”.

– Personen som reciterar ”La ilaha illa Allah al-Malik al-Haqq al-Mubeen” 100 gånger dagligen kommer Gud, den Mäktige den Ärade att skydda den från fattigdom, och skänka honom sällskap [trygghet] under gravens lidande, och frambringa välstånd och öppna paradisets dörrar [för honom].

– Att recitera surah Yasin innan sömnen

-Att recitera salat Laylatul Raghaib som är omnämnd i a’mal (dyrkanshandlingar) under den första fredagens kväll i månaden Rajab.  (Manazil al-Akhira wal Matalib al-Fakhira, sida 131)