Salat al-Wahsha (begravningsbönen)

Detta är en bön som utförs vänd mot Ka’ba, med den dödes kropp framför församlingen, för en muslim i varje sekt efter begravningsreningen – en avskedsbön för den hädangångnes själ. Begravningsbönen har inte rokoo’ eller sojood, och den läses stående, vanligtvis i församling.

Det är rekommenderat att be två rakats bön mellan Maghrib och Isha bönen på begravningsdagen. Detta är känt som salat al-Wahshat eftersom den första natten är den mest skrämmande och svåraste för den döde.

I första rak’at efter surah al-Hamd reciterar man Ayat al-Kursi och i den andra rak’at efter surah al-Hamd reciterar man surah Qadr 10 gånger och efter bönens Tashahud och Salam säger man: ”Allaahumma sale a’laa Mohammadin wa aale Mohammadin waba’tha thawaabaha ilaa qabre dhaalikal mayyite fulaan bin fulaan”. Istället för fulaan bin fulaan nämner man namnet på den döde personen.


En annan bön som Sayyid Ibne Tawus har berättat från Guds Budbärare(S) är att det svåraste för en död person är den första natten i graven, och bör således ha medlidande över de döda och skänk Sadaqah å deras vägnar så att deras svårigheter reduceras och om det inte finns något att skänka bort som Sadaqah måste du be två rakats bön:

I första rak’at efter surah al-Hamd, recitera surah al-Tawheed två gånger och i andra rak’at efter surah al-Hamd recitera surah al-Takathur tio gånger och efter Salam säger du:

Allaahumma sale A’laa Mohammadin wa aale Mohammadin wab atha thawaabaha ilaa qabre dhaalikal mayyite falaan ibne falaan

Du byter ut falaan ibn falaan mot den dödes namn. Följaktligen sänder den Mäktige i den stunden tusen änglar till den dödes grav med himmelskt plagg och de ändrar gravens trånghet till en omätlig rymd tills dagen då signal hornen blåses som gör den dyrkandes goda handlingar att skina som solen och upphöja honom 40 grader.


Belöningen av salat al-Wahshat

Sheikh Thiqatul Islam Noori har återberättat direkt från Mullah Fath Ali Sultanabadi som sade att han hade som vana att varje gång han hörde om en familjemedlems bortgång eller en vän, bad han två rak’at på begravningsnatten och skänkte belöningen. Ingen visste om denna vana som jag hade. En dag mötte jag en vän som sade: ’I natt drömde jag om en person som hade dött den dagen. Jag frågade om hans välmående och frågade om omständigheterna efter döden. Han svarade att efter döden var han i en förfärlig svårighet pga. att hans handlingar var ytterst dåliga, tills den personen reciterade två rakats bön åt mig – och han nämnde ditt namn. Dessa två rakats bön räddade mig från bestraffning. Må Allah visa sin Barmhärtighet mot denna persons föräldrar som gjorde denna tjänst’.

Hajj Mulla sade: Nu frågade mig denna person vilken bön det var. Jag förklarade metoderna för denna bön till honom och de saker som är av nytta när man är i graven, det är följande:

  1. För att vara säker från Wahshat al-Qabr (gravens skräck) bör man genomföra rokoo’ ordentligt. Från Imam Baqir(A) är det återberättat att den som genomför rokoo’ ordentligt har ingen skräck i graven
  1. Recitera ”Laa ilaaha illallaahul Malikul haqqul Mubeen” 100 gånger dagligen. Den som reciterar detta är säker från skräcken och armodet i graven, välstånd [kommer] dra personen till sig och Paradisets dörrar öppnas för honom
  1. Recitera surah Yasin innan läggdags
  1. Recitera salat Lailatul Raghaib som är omnämnd i A’maal Rajab under den första fredagens kväll i månaden Rajab.