Salat al-layl (Nattbönen)

Bland många rekommenderade handlingar intar salat al-Layl (nattbönen) en särställning. Den heliga Koranen samt flertalet hadither (återberättelser) har betonat och rekommenderat dess genomförande starkt. Gud säger till den heliga Profeten(S):

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Och vaka under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre [vid Uppståndelsen] ge dig Maqam al-Mahmoud (den prisade ställningen)” (den heliga Koranen 17:79)

Och som ett prisande av Guds utmärkta tjänare säger Han:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

Och de som [under natten] vakar [i bön] inför Sin Herre [i] sojood  (sätta pannan ned på jorden inför Gud) och ståendes” (den heliga Koranen 25:64)

Vidare definierar Gud den troendes karaktärsdrag med följande ord:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Deras sidodelar [av kroppen] lutar ifrån bädden [då de avstår från sömn på natten] för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre, och de förbrukar utav det som Vi har skänkt dem; och ingen människa vet vad som har lagts undan till dem utav djup glädje som en belöning för vad de har handlat” (den heliga Koranen 32:16–17)

Den heliga Profeten(S) sade: ”De förnäma av min ummah (folk) är de som bär på den heliga Koranen och är [bland] ashab al-Layl (nattens folk).” (Bihar al-Anwar, volym 84, sida 138)

Han sade också: ”Jibrael(A) [Gabriel] fortsätter att rekommendera nattbönerna så mycket att jag antar att de mest rättfärdiga i min ummah inte sover [på natten].”(Bihar al-Anwar, volym 84, sida 139)

Han sade också: ”Två böneenheter mitt i natten är mer älskat av mig än hela världen och allt den innehåller.” (Bihar al-Anwar, volym 84, sida 148)

Imam Ridha(A) sade: ”Ljus från de hem där nattbönen uträttas kommer att skina över himlens folk, precis som planeternas ljus skiner över jorden” (Bihar al-Anwar, volym 84, sida 161)

Profeten(S) sade: ”Nattbönen [innebär erhållandet av] Guds förnöjsamhet, änglarnas kärlek, [ett följe av] profeternas(A) sunnah (tradition och sedvänjor), kännedomens ljus, ursprunget av iman (tron), ro i kroppen, fiendskap mot Shaitan, ett vapen mot fienderna, ett besvarande av böner, ett accepterande av handlingar, myckenhet i rizq (uppehälle och levebröd), ett medel [förmedling] mellan människan och dödens ängel,  ett ljus i dennes grav, en bädd under dennes sidodelar, ett besvarande med [de två änglarna] Munkar och Nakir samt en kompanjon och ett [besökande] sällskap till dennes grav fram till återuppståndelsens dag.

När återuppståndelsens dag sedan ankommer, kommer denna bön att bidra med en skugga över [den bedjande], vara en krona ovanför dennes huvud, en klädnad för dennes kropp, ett ljus att sträva efter mellan sina händer, en barriär mellan denne och helvetets eld, ett hujja (bevis och argument) för den troende inför [Gud] den Upphöjde, en vikt i sin [handlingars] våg, ett pass för att [kunna passera] Sirat [den raka vägen] och en nyckel till paradiset, då bönen består av takbir (reciterande om Guds storhet), prisande av Gud, glorifiering av Guds storhet och prakt, dyrkan, tillkännagivande om Guds storhet, recitation [av den heliga Koranen] och åkallelser. Sannerligen är bönen som utförs på dess rätta tid den mest överlägsna handlingen.” (Bihar al-Anwar, volym 84, sida 161)

Det finns många återberättelser och koraniska verser som beskriver den speciella vikten som har tillskrivits nattbönen. Att be nattbönen har varit en tradition för profeternas(A) och Guds närmade änglar. Den heliga Profeten(S) och de felfria Imamerna(A) av hans ätt har visat ett speciellt intresse och uppmärksamhet för nattbönen. Guds närmade änglar och mystiker nådde exalterade spirituella positioner tack vare nattbönen och åkallelser.

Hur vackert är det inte att Guds tjänare vaknar upp från sömnen, lämnar sin mjuka och behagliga säng, tvagar sig under nattens mörker, då de flesta är upptagna med sömn, och ställer då sig inför världarnas Herre och engagerar sig i att kommunicera med Honom? Genom denna spirituella resa stiger tjänaren mot de övre himlarna och således förenar han sig med änglarna av det himmelska kungariket i prisande, dyrkan och tillbedjan av Gud. Vid denna tidpunkt, blir hans hjärta ett centrum för det gudomliga ljusets illumination och med ett hjärta mättat med gudomligt ljus stiger tjänaren mot den mest sublima spirituella positionen i Guds närhet.

Detaljer för nattbönen

Nattbönen består totalt av 11 rak’at (böneenheter). De åtta första rak’at delar man upp i böner som innefattar två rak’at (precis som morgonbönens två rak’at). Detta upprepas fyra gånger med intentionen att be nattbönen. Efter att ha avslutat de åtta rak’at, bör man ha niyya (intentionen) att be Shaf’-bönen (se nedan) och be två rak’at. I slutet ska man ha niyya att be Witr-bönen, som består av en rak’a med speciella instruktioner. Det finns speciella regler och åkallelser för nattbönen som kan hittas i traditions- och åkallelseböcker.

Regler för nattbönen

Tiden för nattbönen börjar efter midnatt – ju närmare dagsgryningen desto bättre. När du vaknar till nattbönen, börja med att befria dig själv från naturens kallelser, borsta tänderna, gör wodhu (tvagning) och använd gärna lite parfym.

Nattbönen består av 11 rak’at som är enligt följande:

 1. Åtta rak’at (4×2 böneenheter) där avsikten är nattbönen (salat al-Layl)
 2. Två rak’at där avsikten är Shaf’-bönen (salat al-Shaf’)
 3. En rak’a där avsikten är Witr-bönen (salat al-Witr)

 

 1. Salat al-Layl

– De åtta första rak’at bör delas upp i två böneenheter precis som morgonbönen och detta bör upprepas fyra gånger med en hälsningsfras efter varannan rak’a (böneenhet). I första rak’a reciteras surah al-Fatiha.

– Efter att ha reciterat surah al-Fatiha kan den som uträttar bönen recitera vilken annan surah som denne önskar eller recitera surah al-Ikhlas i alla åtta rak’at.

– Andra rak’a är som alla andra böner. Qunot (då händerna hålls framför ansiktet i tillbedjan) är frivilligt och om man väljer att genomföra det går det exempelvis att recitera följande thikr (reciterade fraser i hågkomsten av Gud) tre gånger:

سُبْحانَ الله

Lovprisad och fri från brister är Gud

 1. Salat ash-Shaf’

Efter att ha avslutat åtta rak’at av nattbönen såsom det har beskrivits ovan, gör intention för två rak’at av Shaf’-bönen enligt följande:

– I första rak’at efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras surah an-Nas.

– I andra rak’at efter att ha reciterat surah al-Fatiha,  reciteras surah al-Falaq.

 1. Salat al-Witr

 

Efter att ha avslutat Shaf’-bönens två rak’at, gör avsikten för en rak’a Witr-bön enligt följande:

– Efter att ha reciterat surah al-Fatiha, recitera surah al-Ikhlas en gång, alternativt recitera surah al-Fatiha följt av surah al-Ikhlas tre gånger, surah al-Falaq en gång och surah an-Nas en gång. Efter att ha avslutat recitationen av ovannämnda surah, för upp dina händer för qunot och recitera antingen vad du önskar eller följande:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Herre! Ge oss det goda i detta liv och det goda i nästa liv, och förskona oss från eldens plåga [i helvetet]” (den heliga Koranen 2:201)

– Du kan även recitera följande:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

”[O] Herre; låt tålamod strömma ned över oss, låt våra fötter [stå] stadiga, och hjälp oss [att besegra] det förnekande folket” (den heliga Koranen 2:250)

– Det är rekommenderat att när man befinner sig i qunot så ska man försöka gråta och fälla tårar, då man under detta bör tänka på sina tidigare synder och överträdelser och känna fruktan inför Gud och Hans straff. Det är även rekommenderat att be för sina troende syskon. Det återberättas att Gud accepterar ens åkallelser om man ber för 40 troende. Därför är det rekommenderat att i qunot be Gud om förlåtelse för åtminstone 40 troende (detta inkluderar ens föräldrar, släktingar, grannar, kollegor, ulama, martyrer) enligt följande:

أسْتَغْفِرُ الله رَبّي وَأتُوب

Jag ber min Herre om förlåtelse och [accepterande av] ånger [för]…(nämn personens namn och upprepa detta för alla 40 personer)

– Sedan bör man, medan man håller sin vänstra hand i qunot och ett radband i ens högra hand, recitera följande 70 gånger:

اسْتَغْفِرُ الله رَبِّي وأَتُوبُ إِلَيْه

Jag ber min Herre om förlåtelse och ångrar [återvänder] till Honom

– Den heliga Profeten(S) brukade sedan recitera följande sju gånger:

هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّارِ

Detta är ställningen av den som söker tillflykt hos Dig från elden [helvetet]

– Det har återberättats att Imam Sajjad(A) brukade söka Guds förlåtelse 300 gånger genom att recitera följande mening:

العَفْوَ العَفْوَ

[O Gud], förlåt, förlåt

– Således bör man medan man fortfarande håller sin vänstra hand i qunot, fälla tårar av ånger för tidigare synder, och med radbandet i ens högra hand, recitera ovanstående mening 300 gånger. Efter att ha slutfört det, reciteras följande åkallelse en gång:

رَبِّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْني وَتُبْ عَليّ إنَّكَ أنْتَ التَّوابُ الغَفُورُ الرَّحيمُ

O Herre; förlåt mig, förbarma Dig över mig och acceptera min ånger. Sannerligen är DU den Accepterande [av ånger], den Förlåtande, och den Barmhärtige

 

Sammanfattning av nattbönen:

 

 1. Nafilah salat al-Laylåtta rak’at (4×2 rak’at)

                      – Första rak’a: surah al-Fatiha, surah al-Ikhlas

                      – Andra rak’a: surah al-Fatiha, surah al-Kafirun

 1. Salat ash-Shaf’ – två rak’at

                      – Första rak’a: surah al-Fatiha, surah an-Nas

                      – Andra rak’a :surah al-Fatiha, surah al-Falaq

 1. Salat al-Witr – en rak’a

– Surah al-Fatiha och surah Ikhlas en gång alternativt Surah Fatiha, surah al-Ikhlas x3, surah al-Falaq, surah an Nas

                      – Qunot

 1. En valfri duaaex. Duaa Faraj
 2. ”Jag ber min Herre om förlåtelse och [accepterande av] ånger [för] … (nämn därefter namnet på en troende och upprepa detta för 40 troende)”
 3. ”Jag ber min Herre om förlåtelse och ångrar [återvänder] till Honom” x70
 4. ”Detta är ställningen av den som söker tillflykt hos Dig från elden [helvetet]” x7
 5. ”[O Gud], förlåt, förlåt” x 300
 6. Recitera en gång: ”O Herre; förlåt mig, förbarma Dig över mig och acceptera min ånger. Sannerligen är DU den Accepterande [av ånger], den Förlåtande, och den Barmhärtige”