Månaden Muharram

Månaden Muharram är den första månaden i det islamiska kalenderåret och den första av ashhor al-horom (förbudsmånaderna – fyra månader som är högst heliga och under vilka bl.a. krig har totalförbjudits). Denna månad är även känd som Ahl al-Baits(A) sorgemånad eftersom Imam Hosseins(A) martyrskap ägde rum under månadens tionde dag, Ashura, år 61 e.H.

En hadith (återberättelse) av Imam Ridha(A) redogör att: ”Med den väntade ankomsten av månaden Muharram kunde min fader Imam Kadhim(A) aldrig ses skratta. Dysterhet och sorg kom över honom under de tio inledande dagarna i månaden, och när den tionde dagen kom var det dagen av tragedi, bedrövelse och sorg för honom.”  (Bihar al-Anwar, volym 44,  sida 284)

Vi beklagar denna stora tragedi för vår älskade Profet Mohammad(S), Ahl al-Bait(A) samt vår väntade Imam Mahdi(AJ), och ber Gud att skänka alla sanningssökande själar och rena hjärtan fyllda av kärlek och glöd att likt Imam Hossein(A) stå upp för sanningen i Guds väg inshaAllah.