Duaa för ens bortgångna föräldrar

Imam Ja’far Sadiq(A) sade: ”De döda är nöjda och icke nöjda på samma sätt som vi är; när vi minns de med böner för förlåtelse och belöning är de nöjda. Dessa tas av änglarna till dem som speciella gåvor och de i sin tur ber för de levande som tack för deras godhet.”

För att söka de bortgångna själarnas behag, speciellt ens föräldrar, kan det nås genom olika former av ’ibadah – en av dessa former av ’ibadah är genom att minnas sina bortgångna föräldrar genom att genomföra salat al-Waladayn. Belöningen för denna handling är enorm för både de döda föräldrarna och barnen.

Bönen består av två rak’at (böneenheter) och avsikten för denna bön bör vara: ”Jag har för avsikt att be två rak’at salat al-Hadiya al-Waladayn qurbatan illa Allah.”

– I den första rak’a, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, reciteras med händerna upphöjda som i qunot, tio gånger följande duaa (åkallan):

رَبِّ اغْفِرْ لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمؤمنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسابُ

Rabbi ighfirlee wa li waaledaiyya wa lil mo’mineena yauma yaqumul hisab

Och ge mig, Herre, mig och mina föräldrar och alla troende, Din förlåtelse den Dag då räkenskap skall avläggas!” (den heliga Koranen 14:41)

– Fullborda första rak’a med rokoo’ (bugning) och sajdah (sätta pannan ned på marken inför Gud)

– Ställ dig nu upp för andra rak’a. Efter att ha reciterat surah al-Fatiha, recitera, med händerna upphöjda som i qunot, tio gånger den nedan angivna duaa (åkallan):

رَبِّ إغْفِرْ لي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتيَ مؤمِنا وَلِلْمؤمِنينَ والمؤمِناتِ

Rabbi ighfirlee wa lai waaledaiyya wa liman dakhala baiteya momeenan wa lil mo’mineena wal mo’minaat

Herre! Skänk oss Din förlåtelse – mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor!” (den heliga Koranen 71:28)

– Fullborda nu den andra böneenheten och salat. Gå till sajdah och recitera följande duaa (åkallan) tio gånger:

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً

Rabbi irhamhuma kama rabba-yanee sagheera

O min Herre förbarma Dig över dem [mina föräldrar] så som de uppfostrade mig som liten

En kortare version av ovannämnda bön finns också och även den består av två rak’at:

– I första rak’a, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, upphöj händerna i qunot och recitera följande duaa (åkallan) tio gånger:

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً

Rabbi irhamhuma kama rabba-yanee sagheera

O min Herre förbarma Dig över dem [mina föräldrar] så som de uppfostrade mig som liten

– Fullborda sedan första rak’a med rokoo’ och sajdah. Ställ dig upp för andra rak’a och fullborda den andra rak’a och salat som vanligt. Upphöj sedan dina händer som i qunot och recitera följande duaa tio gånger:

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً

Rabbi irhamhuma kama rabba-yanee sagheera

O min Herre förbarma Dig över dem [mina föräldrar] så som de uppfostrade mig som liten