Category Archives: Duaa

Duaa som bör reciteras när man utför wodhu (tvagning)

Som det nämndes är wodhu (tvagning) en förutsättning och wajib (obligatorisk) inför varje salat (bön). För detta krävs att man själv är tahir (ren och fri från najasat (saker som definieras som orent enligt inom Islamisk rättslära)) och att man har tillgång till rent vatten att använda för wodhu. Skulle vatten inte finnas alls, eller […]

Utav villkoren för duaa

Duaa är inte alltid specificerad till form och innehåll och människan kan alltså be Gud med egna ord även om det finns en hel del anvisningar samt rekommendationer av värde som påverkar kvaliteten av duaa och att den bönhörs – exempelvis att vördnad, respekt, rättfärdiga och befogade önskemål bör innefattas av duaan. Exempelvis är det […]