Söndagens thikr

يا ذَالجَلالِ وَ الإِکرام

ya thal jalal-e wa al-ekram

(O DU besittare av ära och generositet [bönhörande och skänkande])