Den Väntades Vänner är en ideell, självständig och icke-politisk grupp som började sin verksamhet år 2005. Vi är unga muslimer från olika kulturella och nationella bakgrunder samlade inom Sveriges gränser.

DVV har under årens gång växt till en stark organisation, välförankrad i det svenska samhället. Vårt mål är att skapa en dialog genom att förkunna, förklara och förmedla Profeten Mohammads(S) och hans hushålls budskap.

Verksamheterna sträcker sig över följande områden:

  • Arrangemang av diverse aktiviteter runtom i Sverige:
    temadagar, manifestationer, workshops, evenemang, föreläsningar
  • Översättning av böcker
  • Publicering av informativa hemsidor
  • Anordning av studiecirklar för muslimer såväl som icke-muslimer

Läs mer