Category Archives: Agency Light

Månaden Sha’ban

Månaden Sha’ban är en av de mest betydelsefulla månaderna och den är tillägnad den heliga Profeten Mohammad(S). Profeten(S) brukade fasta under denna månad och förenade den med månaden Ramadan. Det återberättas att Profeten(S) sade: ”Månaden Sha’ban är min månad, och månaden Ramadan är Guds månad. Den som fastar en dag av min månad blir paradiset […]

Månaden Rajab

Imam Ali(A) sade: ”Månaden Ramadan är Guds månad, månaden Sha’ban är Profetens(S) månad och månaden Rajab är min månad.” (Wasa’el al-Shia, volym 7, sida 366) Denna månad är bland de mest helgade månaderna under året.  Bland annat rekommenderas det att man ber om Guds förlåtelse under denna månad. Profeten(S) har sagt: ”Månaden Rajab är månaden […]

Månaden Muharram

Månaden Muharram är den första månaden i det islamiska kalenderåret och den första av ashhor al-horom (förbudsmånaderna – fyra månader som är högst heliga och under vilka bl.a. krig har totalförbjudits). Denna månad är även känd som Ahl al-Baits(A) sorgemånad eftersom Imam Hosseins(A) martyrskap ägde rum under månadens tionde dag, Ashura, år 61 e.H.  En […]

Veckodagar

Varje veckodag har sin egen speciella duaa (åkallelse) som är mustahab (rekommenderad) att recitera. Dessa duaa är korta och oerhört djupa i sin innebörd. Det förekommer även mustahab-böner som kan bes under den specifika veckodagen eller kvällen. Vidare finns en återberättelse återgiven av Seyyed Ibn Tawoos i Jamal al-Usboo’ från Saqr, son till Abi Dulaf, […]