Tre korta duaa från Imam Ridha(A)

– För att söka välmående och tacka för det:

Imam Ridha(A) återberättar att Ali ibn Hossein(A) en gång såg en person utföra tawaf (kretsa) kring Ka’ba och personen sade följande: ”O Allah; jag ber om sabr (tålamod) från Dig. Imamen(A) sade då till honom: Du har bett om balaa’ (olycka). Du skall istället säga: ’O Allah; jag ber dig om ’afiya (välmående och välbefinnande) och att du gör mig tacksam för välmående.”

– För att söka rikedom:

Från Imam Ridha(A), utifrån en källa från hans förfäder sade att Profeten(S) har sagt: ”Den som varje dag säger följande 100 gånger kommer att dra till sig rikedomar och avlägsna fattigdom: 

’Det finns ingen gud, förutom Allah; Härskaren, den Sanna, den Manifesterade.’” 

– Bot mot alla typer av smärtor:

Khalid ibn al-’Absee har återberättat följande: ”Imam Ridha(A) lärde mig följande som han ville att jag skulle lära till andra troende, då det verkar i alla typer av smärtor och värk: ”Jag söker skydd för min själ hos jordens Herre och himlens Herre. Jag söker skydd för min själ hos den vars Namn ingen sjukdom kan skada. Jag söker skydd för min själ hos den vars Namn är en välsignelse och ett botemedel.’” 

Referens: duaa nr 16, 19 och 47 från al-Sahifat al-Radhwaiyyah, Qum. 

Duaa vid sömntiden

Det är starkt betonat att göra wodhu (tvagning) innan man går och lägger sig då det bär med sig många belöningar. En person som sover på ett tahir (rent) underlag samtidigt som denne har tvagat sig belönas som om denne har dyrkat hela natten. Dessutom är det rekommenderat att man tänker på alla sina handlingar som man har genomfört under dagen innan man somnar, så att man spolar tillbaka minnet för att minnas vilka goda respektive dåliga handlingar man har genomfört, och således kunna rannsaka ens moraliska tillstånd och kunna utveckla det till nästkommande dag. 

Det kan även vara värdefullt att göra upp räkningen med sig själv innan någon annan gör upp räkningen med en, alltså göra ens hisab (räkenskap) innan någon annan gör hisab med en och innan änglarna gör upp räkningen med en. Sömnen sägs vara dödens syster, så när man går och lägger sig bör man inse att det inte alls är säkert att man vaknar igen och därför är det viktigt att man innehar ett rent hjärta med ren tro innan man går och lägger sig. Detta, då vi kanske inte får en ny chans att rätta till våra gamla misstag. Så först av allt måste man återuppliva sin tro, befästa den från botten av hjärtat, allt det som är nödvändigt för en troende, och sedan bör man göra istighfar (söka förlåtelse) och recitera de rekommenderade åkallelserna. Det bör uppmärksammas att det är makrooh (orekommenderat) att vara uppe efter Ishaa för att endast slösa tiden på gagnlöst prat.

Den Heliga Profeten(S) sade: Det är inte bra att vara uppe på natten förutom för följande tre ting:

  1. Salat al-Layl (nattbönen)
  2. Recitera den Heliga Koranen eller för studier
  3. För den nygifta kvinnan som har kommit till hennes makes hus vid första natten

Det är också icke-rekommenderat att sova:

  1. Till soluppgång
  2. Mellan Maghrib och Ishaa
  3. Efter Asr-tiden

Det är dock rekommenderat att ha en sovstund innan Dhuhr (under sommaren) och efter Dhuhr– och Asr-bönen. En person som beklagade sig till den Heliga Profeten(S) om sitt dåliga minne fick rådet att sova lite på eftermiddagen och minnesstörningen försvann för denna person efter att han hade följt Profetens(S) råd.

Det är sunnah (tradition och sedvänja) att lägga sig på högra sidan med handen under kinden när man ska sova. Det är orekommenderat att lägga sig på vänster sida. Följande åkallelser är också rekommenderade att recitera innan man lägger sig. 

– Det återberättas att Fatima Zahra(A) har sagt: ”Profeten Mohammad(S) ankom vid tiden då jag bäddade sängen inför sömn, så sade han: ”Sov inte innan du har lärt dig dessa fyra ting, då det [motsvarar effekten utav] att läsa ut den heliga Koranen, att ha profeterna(A) som förmedlare, att förnöja de troende över dig samt att utföra hajj (pilgrimsfärden) och umrah (rekommenderad vallfärd).”

Profeten(S) uträttade senare bönen, varpå jag väntade tills bönen var avslutad och frågade: ”O Guds sändebud; du har gett order om [att recitera] fyra ting, men jag känner inte till dem i denna stund”, så log han och sade:

 ”Om du reciterar ”Qul huwa Allahu ahad” tre gånger, så är det som att du har läst ut hela Koranen, och om du skickar en salawat över mig och profeterna, så kommer vi att vara dina förmedlare på återuppståndelsens dag, och om du gör istighfar (söker Gud om förlåtelse) för de troendes vägnar, så kommer de att vara förnöjsamma över dig, och om du reciterar ”SobhanAllah (prisad och fri från brister är Allah), wa Alhamdulillah (och all lovprisande hör till Allah), wa la ilaha ila Allah (och det finns ingen gud utom Allah), wa Allah-o-akbar (och Gud är störst), så är det som att du har utfört Hajj och Umrah. (Fatima al-Zahra, bahjat qalb al-Mostafa, volym 1, sida 304)

– Att recitera surah al-Ikhlas, surah al-Takathur och Ayat al-Kursi tre gånger.

– Att recitera denna duaa, som ger belöningen som motsvarar belöningen för en bön som innefattar 1000 rak’at

يفعل ما يشاء بقدرته و يحكم ما يريد بعزته

Han uträttar det Han vill med Sin kraft, och beslutar det Han vill med Sin makt 

– Att recitera välsignelser över alla profeter(A), tasbih al-Arba’a och istighfar för alla troende

– Recitera ”al-Qayyomu” (den Evige) 156 gånger för att erhålla en lugn sömn

– Recitera ”al-Ba’itho” 100 gånger för att öka ens visdom eller recitera det 573 gånger för att öka den intellektuella styrkan

– Recitera Tasbihat al-Zahra

– Recitera surah al-Hashr och surah al-Dhariyat för att tillökas i rizq (uppehälle)

– Det har återberättats att Imam Sadiq(A) har sagt att om man reciterar följande duaa tre gånger vid sömntiden så kommer man att bli renad från synder precis som den nyfödde:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلا فَقَهَرَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَنَ فَخَبَّرَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

All tacksamhet och lovprisande hör till Allah som höjde Sig så härskade Han – all tacksamhet och lovprisande hör till Allah som doldes, så var Han Medveten – all tacksamhet och lovprisande hör till Allah som härskade, så fastställde Han [med bestämda mått] – och all tacksamhet och lovprisande hör till Allah som återupplivar de döda, och Han är kapabel [mäktig] över alla ting

– Det har även återberättats att Imam Sadiq(A) har sagt: Profeten(S) brukade innan läggdags recitera Ayat al-Kursi, som efterföljdes av följande bön:

بِسْمِ الله آمَنْتُ بِالله وَكَفَرْتُ بِالطّاغوتِ، اللّهُمَّ إحْفَظْني في مَنامي وَفي يَقْظَتيِ

I Guds Namn, jag har antagit tron om Gud, och förnekat de falska gudomen; O Allah beskydda mig under min sömn och under min vakenhet

– Imam Sadiq(A) har även sagt att ingen natt bör passera utan att man reciterar följande duaa:

أعوذ بعزة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بسلطان الله، وأعوذ بجمال الله، وأعوذ بدفع الله، وأعوذ بمنع الله، وأعوذ بجمع الله، وأعوذ بملك الله، وأعوذ بوجه الله، وأعوذ برسول الله (ص) من شر ما خلق وذرأ وبرأ

Jag söker tillflykt till Guds makt, och jag söker tillflykt till Guds förmåga och kraft, och jag söker tillflykt till Guds ära, och jag söker tillflykt till Guds majestät, och jag söker tillflykt till Guds skönhet, och jag söker tillflykt till Guds försvar, och jag söker tillflykt till Guds beskydd, och jag söker tillflykt till Guds samling, och jag söker tillflykt till Guds herravälde, och jag söker tillflykt till Guds anlete, och jag söker tillflykt till Guds Sändebud(S) från ondheten från det som har skapats och formats och frambringats

– Det har återberättats från Imam Sadiq(A) att Profeten(S) sade: Den som vill vakna vid rätt tid [till nattbönen], och bäddar ned sig inför sömn, bör recitera följande bön, så skall Gud utse en ängel som gör honom vaksam just inför den tiden:

اللّهُمَّ لاتؤمِنّي مَكْرَكَ وَلاتُنْسِني ذِكْرَكَ وَلاتَجْعَلْني مِنَ الغافِلينَ أقُومُ ساعَةَ كَذا وَكَذا

O Allah; låt mig inte vara säker från Ditt smidande, och låt mig inte glömma Din hågkomst, och låt mig inte vara bland de förströdda; [må] jag vakna vid följande tid [den specifika tiden man önskar vakna på bör anges här]

– Det har även återberättats från Imam Sadiq(A) att han har sagt: Den av er som vaknar under natten bör recitera följande, så skall Gud [hörsamma till Honom] och säga: ”Sannerligen är denna tjänare sanningsenlig och tacksam”:

سُبْحانَ الله رَبِّ النَبيين وَإلهِ المُرْسَلينَ وَرَبِّ المُسْتَضْعَفينَ، وَالحَمْدُ لله الَّذي يُحْيي المَوتى وَهوَ عَلى كُلِّ شَيٍ قَديرٌ

Prisad och fri från brister är Allah; profeternas Herre, de nedsändas Gud, och de behövandes Herre, och all lovprisande hör till Gud som återupplivar de döda, och Han är kapabel [mäktig] över alla ting – Abd al-Rahman ibn Hajjaj återberättar att om Imam Sadiq(A) vaknade under nattens slut, så brukade han höja sin röst så att hans familj skulle hörsamma, och recitera:

اَللَّهُمَّ أَعِنِّي‏ عَلَى هَوْلِ اَلْمُطَّلَعِ وَ وَسِّعْ عَلَيَّ ضِيقَ اَلْمَضْجَعِ وَ اُرْزُقْنِي خَيْرَ مَا قَبْلَ اَلْمَوْتِ وَ اُرْزُقْنِي خَيْرَ مَا بَعْدَ اَلْمَوْتِ

O Allah; hjälp mig vid förskräckelsen under uppkomsten [i nästa liv], och vidga för mig trångheten i bädden [hemvisten], och skänk mig [utav rizq] det goda innan döden, och skänk mig det goda efter döden