Dag 12

اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَ الْعَفافِ ، وَ اسْتُرني فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ و َالكَفافِ، وَ احْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإنصافِ، وَ آمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ، بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ

O Allah, försköna mig under denna dag med täckande och kyskhet, och bekläd mig under denna dag med förnöjsamhet och tillräcklighet. Låt mig under denna dag stå fast vid rättvisan och justhet, och bevara mig tryggt från alla mina rädslor, [och allt detta] genom Ditt stöd, O de ängsligas Stöd.

– Be en bön på åtta enheter. I varje enhet, efter att ha reciterat surah al-Fatiha, recitera surah al-Qadr 30 gånger.