Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 5

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَ اجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ

O Allah, låt mig i den vara utav de som ständigt gör istighfar (ber Gud om förlåtelse och sonar för sina synder), och låt mig i den vara utav Dina rättfärdiga, lydiga tjänare, och låt mig i den vara utav Dina närstående vänner, [och allt detta] genom Din kärleksfullhet, [O DU] den mest Barmhärtige av barmhärtiga


”O Allah, låt mig i den vara utav de som ständigt gör istighfar (ber Gud om förlåtelse och sonar för sina synder)…”


Istighfar har sina villkor och förutsättningar. Det är inte bara frågan om muntlig istighfar. Har man gjort orätt mot någon eller ätit haram så ska man sona för det och rätta till sitt misstag som en del av istighfar. Det ska t.ex. inte vara så att om man begått en synd, nu tänker på synden och njuter av det.

När vi ber Gud låta oss vara utav de som gör istghfar, innebär det att verkligen ångra sina synder och misstag och återgälda folks rätt som man berövat.

Muntlig istighfar dagligen är också av värde och exempelvis är det rekommenderat att göra 70 istighfar (astaghferollah wa atooba elayh (jag ber Gud om förlåtelse och vänder till Honom i ånger) och be efter varje ’Asr bön.

Det finns många goda effekter som istighfar medför. Enligt en hadith räknar upp fyra saker:
– Gud avlägsnar sorg och bekymmer från ens hjärta och sinne. Ibland kan man känna sorg utan någon speciell anledning som man vet om. Det kan vara att någon shia någonstans har en sorg och då vi är sammanlänkande känner vi av den sorgen också. Då kan man också göra istighfar.
– Rädsla från olika saker som man är rädd för eller befarar hända avlägsnas med istighfar.
– Gör istighfar för att lösa varje svårighet, bekymmer och trångmål.

– Med istighfar skänker Gud dig rizq (levebröd och livsuppehälle) från där du inte skulle kunnat ana. Rizq betyder inte bara materiellt levebröd, förmögenhet och pengar utan det omfattar även andliga förmögenheter och själsliga behövligheter som t.ex. en god vän, en god make/maka, en god lärare, en god medresenär, inspiration, goda idéer, lösningar m.m.

I en riwayat fråga Kumayl(RA) Imam Ali(A) om vad istighfar är. Imam Ali(A) svarar: ”… istighfar är 6 delar; först, ånger för det förflutna; för det andra, allvarlig beslutsamhet att aldrig återvända till den synden igen; tredje, återgälda rätten som finns mellan en själv och andra skapelser; fjärde, återgälda Guds rätt i wajibat (föreskrivna förpliktelser); femte, att låta det kött som vuxit på din kropp utav haram (det förbjudna) att smälta [genom fasta] så att huden klistrar sig på benen och nytt kött växer därefter; sjätte, få din kropp att smaka trötthet av dyrkan såsom du låtit den smaka njutning av synd.” (Tohaf al-’Oqool s 192)

Vi ber också Gud ”… och låt mig i den vara utav Dina välgörande lydiga tjänare…” Om vi är goda tjänare och lyder Gud, kommer Gud älska oss såsom föräldrar älskar en god, välgörande och lydigt barn.

Vi ber vidare ”… och låt mig i den vara utav Dina närstående vänner…” Gud har tjänare och vänner som är mycket närstående och kommer att få vara i Guds närvaro och det kommer vara ett rent paradis för dem. Paradiset har grader och dessa som älskar Gud och vars dyrkan varit rent och helt för Gud kommer få träda Hans paradis [se även den heliga Koranen 54:55 samt 89:29-30].

Och vi ber Gud att bönhöra och acceptera dessa böner för oss ”… med Din kärleksfullhet O DU Barmhärtigaste av barmhärtiga.” Det återges i riwayat att ömsinthet, kärleksfullhet och barmhärtighet är hundra delar varav endast en del är fördelad mellan alla Guds skapelser och dess främsta exemplar kan ses i föräldrars tillgivenhet och kärlek för sina barn. De nittionio andra delarna är exklusivt Guds; och även i den del som är fördelad har Han del.
Så omfattande är Guds barmhärtighet; det gäller bara att ropa Honom så besvarar Han och som i hadithen Gud säger: ”… om du tar ett steg mot Mig, kommer Jag springandes till dig…”