Category Archives: Agency Light

Månaden Sha’ban

Profeten(S) sade: ”Sha’ban är min månad medan månaden Ramadan är Allahs, den Exalterades, månad, en vårtid för de fattiga.” [Bihar al‑Anwar, vol. 97, s. 68] Månaden Sha’ban är en av de mest betydelsefulla månaderna och den är tillägnad den heliga Profeten Mohammad(S). Profeten(S) brukade fasta under denna månad och förenade den med månaden Ramadan. Han […]

Månaden Rajab

Imam Ali(A) sade: ”Månaden Ramadan är Guds månad, månaden Sha’ban är Profetens(S) månad och månaden Rajab är min månad.” (Wasael al-Shia, vol. 7, s. 366) Denna månad är bland de mest helgade månaderna under året. Den är så pass helgad att Profeten(S) har sagt: ”Månaden Rajab är månaden av istighfar för min ummah (folk) och […]

Månaden Muharram

Månaden Muharram är den första månaden i det islamiska kalenderåret och den första av ashhor al-horom (förbudsmånaderna – fyra månader som är högst heliga och under vilka bl.a. krig har totalförbjudits). Denna månad är även känd som Ahl al-Baits(A) sorgemånad eftersom Imam Hosseins(A) martyrskap ägde rum under månadens tionde dag, Ashura, år 61 e.H. I […]

Veckodagar

Varje veckodag har sin egen speciella duaa (åkallelse) som är mustahab (rekommenderad) att recitera. Dessa duaa är korta och oerhört djupa i sin innebörd. Det förekommer även mustahab-böner som kan bes under den specifika veckodagen eller kvällen. Vidare finns en återberättelse återgiven av Seyyed Ibn Tawoos i Jamal al-Usboo’ från Saqr, son till Abi Dulaf, […]