Mustahab bön

Mustahab bön

Mustahab (rekommenderad) böner består av olika antal rak’at (böneenheter) men de bes alltid i uppdelat i två-och-två rak’at. Alltså om en mustahab nafilah bön består av 8 rak’at, bes den i 4 gånger två-rak’at. Varje två-rak’at bes liksom en vanlig Fajr-bön om inte något speciellt instruktion angående det surah som ska reciteras efter varje rak’ats surah al-Fatiha anges. Alltså inleds bönen med niyyah (avsikt) – exempelvis ”jag ber nafilah för dhuhr; 8 rak’at; för Guds närhet, Allah-o-akbar”. Liksom vanlig Fajr-bön avslutas den andra rak’at med ”tashahhod” och ”salam” och påföljs direkt av att man går upp, yttrar ”Allah-o-akbar” exakt som man gjorde vid niyyah (avsikt) i början av bönen och ber nu den andra två-rak’at delen som avslutas på samma sätt som förra två-rak’at och påföljs av den tredje två-rak’at delen och sedan av den fjärde så att man sammanlagt bett 4 gånger två-rak’at – det vill säga 8 rak’at!