Muharram

Ziyarat Warith

En av de Imam Hosseins(A) mest kända ziyarat som är återgiven i boken Misbah. Denna ziyarat reciteras vid många specifika…

Imam Hosseins (A) farvälsbön

Imam Hosseins(A) farvälsbön till sin son Imam Sajjad(A) I slutet av kampen under Ashura lämnade Imam Hossein(A) Karbalas blodiga öken för…

Ziyarat Ashura

Ziyarat Ashura är bland de mest revolutionära texter vi har. Den är skriven av Imam Mohammad al-Baqir(A), Imam Hosseins(A) sonson,…

Månaden Muharram

Månaden Muharram är den första månaden i det islamiska kalenderåret och den första av ashhor al-horom (förbudsmånaderna – fyra månader som är högst heliga och under vilka bl.a. krig har totalförbjudits). Denna månad är även känd som Ahl al-Baits(A) sorgemånad eftersom Imam Hosseins(A) martyrskap ägde rum under månadens tionde dag, Ashura, år 61 e.H.

I en hadith (återberättelse) av Imam Ridha(A) följer: ”Med den väntade ankomsten av månaden Muharram kunde min fader Imam Kadhim(A) aldrig ses skratta. Dysterhet och sorg kom över honom under de tio inledande dagarna i månaden, och när den tionde dagen kom var det dagen av tragedi, bedrövelse och sorg för honom.”  (Bihar al-Anwar, vol. 44, s.284)

Vi beklagar denna stora tragedi för vår älskade Profet Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A) samt vår väntade Imam Mahdi(AJ), och ber Allah(SWT) att skänka oss sanningssökande själar och rena hjärtan fyllda av kärlek, glöd, kämparanda och stark vilja att följa sanningen som Imam Hosseins(A) i Guds väg inshaAllah!