Sha’ban

Åkallan för de sista dagarna

Åkallan för de sista dagarna av månaden Sha’ban Det har rapporterats att Imam Ridha(A) skall ha sagt: ”Om man fastar…

Natten till den 15:e Sha’ban

Natten till den 15:e Sha’ban Den heliga Profeten(S) har sagt att under natten till den 15:e Sha’ban så tar Allah(SWT)…

4:e månaden Sha’ban

Den fjärde dagen i månaden Sha’ban Den fjärde dagen i månaden Sha’ban är den dagen då Hazrat Abbas(A) föddes. Han…

5:e månaden Sha’ban

Den femte dagen i månaden Sha’ban Den femte dagen i månaden Sha’ban är den dagen då vår fjärde Imam, Imam…

Månaden Sha’ban

Profeten(S) sade: ”Sha’ban är min månad medan månaden Ramadan är Allahs, den Exalterades, månad, en vårtid för de fattiga.” [Bihar al‑Anwar, vol. 97, s. 68]

Månaden Sha’ban är en av de mest betydelsefulla månaderna och den är tillägnad den heliga Profeten Mohammad(S). Profeten(S) brukade fasta under denna månad och förenade den med månaden Ramadan. Han brukade säga: ”Månaden Sha’ban är tillägnad mig. Den som fastar endast en dag under min månad kommer sannerligen att komma till paradiset.”

Att fasta på torsdagar under denna månad är av stor betydelse då det har rapporterats att paradiset utsmyckas och änglarna ber till Gud att förlåta alla de som fastar under dessa dagar.

Den bedjandes bön accepteras under dessa dagar. Den som fastar på måndagar och torsdagar under denna månad sägs av Gud få tjugo önskningar uppfyllda vardera från denna värld och nästa.

Det är högst rekommenderat att ge allmosor under denna månad, oavsett hur små de än är. Att ge allmosor under denna månad skyddar människan från helvetets eld. Må vi alla vara bland de som belönas med Guds närhet och välbehag, och vara bland följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) i denna värld och nästa inshaAllah!