Ziyarat

14 Nov: Fatima Zahra(A)

Denna ziyarat (vördnadshälsning) har nämnts bland de a’mal (dyrkanshandlingar) som utförs vid ziyarat av Profetens(S) gravplats i hans moské i…

13 Nov: Korta Ziyarat

Korta ziyarat (vördnadshälsningar) av Ahl al-Bait(A) Imam Ridha(A) tillfrågades om metoden för framförandet av hälsningar till Profeten(S) och hans Ahl…